Chứng chỉ do Nghi’s Kitchen cấp có giá trị vô thời hạn và sử dụng trên toàn quốc. Đặc biệt bạn có thể sử dụng bằng cấp này để làm cơ sở hồ sơ kinh doanh ẩm thực của mình.

Cùng với kinh nghiệm của bản thân đã tích lũy trong suốt khóa học, bạn có thể tự tin chế biến món ăn một cách chuyên nghiệp và bài bản. Tuy là đào tạo hệ từ xa nhưng những kiến thức ẩm thực được Nghi’s Kitchen truyền tải chi tiết thông qua video và nền tảng nhóm lớp MXH sẽ giúp bạn học online nhưng chất lượng sản phẩm 100% giống Thầy.